mask

Petralana PETRALAMELA-F

ZASTOSOWANIE:

- stropy nad piwnicami,

- stropy nad garażami,

- stropy nad przejazdami.

DANE TECHNICZNE:

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD  0,037 W/(m × K),

- występuje w rozmiarach (grubość/długość/szerokość):

- 50/1200/200 mm,

- 60/1200/200 mm,

- 80/1200/200 mm,

- 100/1200/200 mm,

- 120/1200/200 mm,

- 140/1200/200 mm,

- 150/1200/200 mm,

- 160/1200/200 mm,

- 180/1200/200 mm,

- 200/1200/200 mm.