mask

Petralana PETRAFAS-H

ZASTOSOWANIE:

- ściany zewnętrzne monolityczne, prefabrykowane, murowane,

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne ocieplone w systemie ETICS,

- izolacja przeciwogniowa attyk,

- izolacja przeciwogniowa i akustyczna klatek schodowych,

- izolacja ościeży.

DANE TECHNICZNE:

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD  0,037 W/(m × K),

występuje w rozmiarach (grubość/długość/szerokość):

- 20/1000/600 mm,

- 30/1000/600 mm,

- 40/1000/600 mm,

- 50/1000/600 mm,

- 100/1000/600 mm,

- 120/1000/600 mm,

- 150/1000/600 mm.