mask

swissporXPS 300-E W

CECHY PRODUKTU:

zastosowanie:

- izolacja ławy fundamentowej,

- izolacja nad płytą fundamentową,

- izolacja podłóg na gruncie,

- izolacja podłóg między piętrami,

- izolacja podłóg w halach przemysłowych, magazynowych,

- izolacja podłóg parkingów,

- izolacja ścian podwalinowych,

- izolacja ścian zewnętrznych,

- izolacja ścian warstwowych,

- izolacja ścian w prefabrykacji żelbetowej,

- izolacja strefy cokołowej,

- izolacja mostków termicznych (np. wieńce, nadproża),

- izolacja ościeży okiennych i otworów drzwiowych,

- izolacja elementów budynków inwentarskich od wewnątrz,

- szalunek tracony.

DANE TECHNICZNE:

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła dla grubości 30, 40, 50, 60 mm λD = 0,033 [W/mK],

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła dla grubości od 70 do 300 mm λD = 0,035 [W/mK].