mask

swisspor EPS 150 parking

CECHY PRODUKTU:

zastosowanie:

- nowe i stare budownictwo,

- izolacja cieplna podłóg w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej,

- izolacja cieplna podłóg na gruncie,

- izolacja cieplna ścian poniżej poziomu gruntu z izolacją przeciwwodną,

- izolacja cieplna dachów stromych na konstrukcji nośnej pod pokrycie dachówką,

- izolacja cieplna dachów płaskich,

- izolacja cieplna cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplania (metoda lekka-mokra),

- izolacja cieplna w miejscach o większych obciążeniach mechanicznych,

- warstwa chroniąca przed przemarzaniem w konstrukcjach drogowych,

- wypełnienie konstrukcyjne nasypów drogowych, kolejowych, przyczółków mostowych i innych konstrukcji inżynierskich.

DANE TECHNICZNE:

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,035 [W/mK].