mask

Petralana PETRALIGHT-PLUS

ZASTOSOWANIE:

- poddasza użytkowe,

- poddasza nieużytkowe,

- sufity podwieszane,

- stropodachy wentylowane,

- ściany działowe,

- ściany osłonowe o konstrukcji szkieletowej,

- wypełnienie konstrukcji szkieletowych (w tym elewacyjnych),

- wypełnienie konstrukcji szkieletowych domów drewnianych,

- podłogi na legarach. 

DANE TECHNICZNE:

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD  0,035 W/(m × K),

występuje w rozmiarach (grubość/długość/szerokość):

50/1000/600 mm,

- 75/1000/600 mm,

- 100/1000/600 mm,

- 120/1000/600 mm,

- 150/1000/600 mm,

- 180/1000/600 mm,

- 200/1000/600 mm.