mask

swissporXPS 300-E

CECHY PRODUKTU:

zastosowanie:

- izolacja ławy fundamentowej,

- izolacja pod i nad płytą fundamentową,

- izolacja obwodowa ścian poniżej poziomu gruntu,

- izolacja ścian warstwowych,

- izolacja podłóg na gruncie,

- izolacja podłóg między piętrami,

- izolacja podłóg w halach przemysłowych, magazynowych,

- izolacja podłóg parkingów,

- izolacja dachów skośnych pod i nad krokwiami,

- izolacja stropodachu płaskiego w układzie odwróconym, 

- izolacja stropodachu płaskiego w układzie tradycyjnym wykończonym balastem lub roślinnością,

- izolacja dachu w ruchu pieszym i kołowym,

- izolacja balkonów i tarasów,

- izolacja elementów budynków inwentarskich od wewnątrz,

- izolacja przeciwwysadzinowa,

- szalunek tracony.

DANE TECHNICZNE:

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła dla grubości 30, 40, 50, 60 mm λD = 0,033 [W/mK],

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła dla grubości od 70 do 300 mm λD = 0,035 [W/mK].