mask

Kleib system samoprzylepnych listew prowadząco - dystansowych stosowany jako prowadnice przy nakładaniu materiałów budowlanych

CECHY PRODUKTU:

- listwy o przekroju trapezowym,

- stosowane przy nakładaniu produktów na podłoża do oczekiwanej grubości lub uzyskiwaniu precyzyjnych żłobień w materiale,

- do stosowania z produktami mineralnymi, dyspersyjnymi i bitumicznymi,

- ułatwiają wykonanie pionowych oraz poziomych spoin dylatacyjnych do wypełnienia, 

- elastyczne,

- dopasowują się do podłoża,

- dobra przyczepność do podłoży gładkich i porowatych,

- odpowiednia wytrzymałość na ściskanie,

- nienasiąkliwe,

- nie pozostawiają śladów kleju.