mask

swisspor EPS 70-038 fasada podłoga

CECHY PRODUKTU:

zastosowanie:

- izolacja cieplna ścian metodą 'lekką mokrą' ETICS, BSO lub 'lekką suchą',

- izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych,

- izolacja cieplna wewnętrznych ścianek działowych, podłóg na legarach,

- izolacja cieplna stropów od spodu przy metodzie lekkiej mokrej,

- izolacja cieplna dachów stromych między krokwiami,

- izolacja cieplna szczeliny dylatacyjnej ścian zewnętrznych,

- izolacja cieplna ościeży, wieńców, nadproży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych.

DANE TECHNICZNE:

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ≤ 0,038 [W/mK].