mask

Folia budowlana IZOVIL MAX HDPE WARTER POLYMERS

CECHY PRODUKTU:

- stosowana do wykonywania:

  • warstwy ochronnej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach podłóg,
  • warstwy przeciwwilgociowej pod podłogi, posadzki i wylewki,
  • warstwy poślizgowej w nawierzchni tarasów,
  • izolacji paroszczelnej w konstrukcjach szkieletowych ścian,
  • osłon elewacji, stolarki okiennej i połaci dachowych w czasie robót wykończeniowych.

DANE TECHNICZNE:

- TYP T - wyrób do izolacji przeciwwilgociowej budynków i izolacji przeciwwodnej części podziemnych,

- PN-EN 13967:2012.