mask

swisspor LAMBDA MAX fasada

CECHY PRODUKTU:

zastosowanie:

- izolacja cieplna obiektów, gdzie ze względów architektonicznych wymagana jest mniejsza grubość warstwy izolacyjnej przy zachowaniu odpowiedniego współczynnika przenikania ciepła U,

- izolacja cieplna ścian metodą 'lekką mokrą' ETICS, BSO lub 'lekką suchą',

- izolacja cieplna ścian warstwowych, ścian szkieletowych,

- izolacja cieplna podłóg na legarach,

- izolacja cieplna balkonów, loggi,

- izolacja cieplna dachów stromych między i pod krokwiami,

- izolacja cieplna ościeży, wieńców, nadproży i innych miejsc narażonych na powstanie mostków cieplnych.

DANE TECHNICZNE:

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ≤ 0,031 [W/mK].