mask

Petralana PETRALIGHT

 

ZASTOSOWANIE:

- poddasza użytkowe,

- poddasza nieużytkowe,

- sufity podwieszane,

- stropodachy wentylowane,

- ściany działowe,

- ściany osłonowe o konstrukcji szkieletowej,

- konstrukcji szkieletowych (w tym elewacyjnych),

- wypełnienie konstrukcji szkieletowych domów drewnianych,

- podłogi na legarach. 

DANE TECHNICZNE:

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD  0,035 W/(m × K),

występuje w rozmiarach (grubość/długość/szerokość):

- 50/1200/600 mm,

- 75/1200/600 mm,

- 100/1200/600 mm,

- 120/1200/600 mm,

- 150/1200/600 mm,

- 180/1200/600 mm,

- 200/1200/600 mm.