mask

swisspor DREN dach

CECHY PRODUKTU:

zastosowanie:

- dachy płaskie i dachy skośne o odwróconym układzie (szczególnie zalecane do dachów zielonych). 

DANE TECHNICZNE:

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD = 0,038 [W/mK].