mask

Petralana PETRASLOPE-MP

ZASTOSOWANIE:

- izolacja elementów wystających ponad powierzchnię dachu.

DANE TECHNICZNE:

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD  0,040 W/(m × K).