mask

Petralana PETRASLOPE-P

ZASTOSOWANIE:

- odprowadzanie wody opadowej z płaskich dachów do wpustów lub rynien.

DANE TECHNICZNE:

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD  0,040 W/(m × K).