mask

Przedłużacz jednogniazdowy

DANE TECHNICZNE:

średnica przewodu x długość x napięcie:

- 1,5 mm x 25 m x 230 V / 50 Hz,

- 1,5 mm x 40 m x 230 V / 50 Hz.