mask

Próbnik elektryczny

DANE TECHNICZNE:

- do pracy pod napięciem 110 - 250 V.