mask

Młotek stolarski

DANE TECHNICZNE:

- waga obuchu: 0,6 kg.