mask

Kielnia sztukatorska nierdzewna

DANE TECHNICZNE:

szerokość:

- 50 mm,

- 80 mm,

- 100 mm.