mask

W jaki sposób zabezpieczyć beton przed wodą?

Wiele elementów betonowych może mieć podczas eksploatacji wykonanego z nich obiektu przedłużający się kontakt z wodą, która wywrze negatywny wpływ na ich właściwości oraz trwałość. Sposobem na uniknięcie następstw tego stanu rzeczy będzie skorzystanie z odpowiednio dobranej chemii budowlanej. W Białymstoku szeroki wybór preparatów pozwalających na zabezpieczenie betonu przed działaniem wody można znaleźć w ofercie Hurtowni Materiałów Budowlanych LOG-BUD. Przekonajmy się, jakie środki można w tym celu zastosować i dlaczego.

Dlaczego beton musi być chroniony przed działaniem wody?

Beton jest materiałem składającym się z kruszywa o odpowiednim uziarnieniu, które zostało związane spoiwem w postaci cementu dzięki reakcjom zachodzącym podczas procesu hydratacji. Ponieważ jest on strukturą porowatą, jest w pewnym stopniu narażony na niszczące działanie wody. Będzie ono widoczne w przypadku elementów mających kontakt z wodą powierzchniową oraz gruntową, która może przenikać do jego wnętrza za sprawą podciągania kapilarnego. Sposobem na uniknięcie problemów z nasiąkaniem betonu będzie zastosowanie specjalnych preparatów.

Jak można zabezpieczyć beton przed wodą?

Podstawowymi sposobami ochrony betonu jest tworzenie powłok zabezpieczających lub modyfikacja jego struktury, a więc użycie środka, który wniknie w głąb materiału i ograniczy jego porowatość. W pierwszym przypadku używa się wszelkiego rodzaju membran hydroizolacyjnych, którymi mogą być zarówno papy polimerowo-bitumiczne, jak i materiały z tworzyw sztucznych. Wykorzystywane są również masy uszczelniające tworzące powierzchnie bezspoinowe, np. masy KMB (PMBC) lub elastyczne szlamy uszczelniające. W drugim w grę wchodzą preparaty penetrujące zwiększające wodoodporność, a więc hydrofobizujące lub uszczelniające.