mask

W jaki sposób wykonuje się hydroizolację mineralną?

Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych budynku, a zwłaszcza ścian fundamentowych i podłóg jest ważne z punktu widzenia trwałości obiektu oraz możliwości jego eksploatacji. Przenikanie wody gruntowej lub powierzchniowej, czy to wskutek bezpośredniego kontaktu, czy podciągania kapilarnego prowadzi do powstawania nacieków, wypłukiwania części składników użytych materiałów budowlanych, co powoduje zmniejszenie ich wytrzymałości, a także oznacza rozwój grzybów i pleśni. Problemem może być również szybkie wychładzanie się zawilgoconego obiektu. Sposobem na wyeliminowanie ryzyka związanego z destrukcyjnym działaniem wody jest zastosowanie odpowiedniej ochrony, którą może być m.in. hydroizolacja mineralna. Przekonajmy się, czym jest i sprawdźmy, jak się ją wykonuje.

Czym są hydroizolacje mineralne?

Hydroizolacja mineralna nazywana też szlamem mineralnym to materiał hydroizolacyjny, który składa się ze spoiwa cementowego z cementu portlandzkiego szarego albo białego, jak również kruszywa o niewielkim uziarnieniu, a także włókien polimerowych i dodatków syntetycznych – żywic oraz substancji hydrofobowych. Działanie takich materiałów polega na wypełnianiu porów uszczelnianej powierzchni, a tym samym blokowaniu możliwości przenikania przez nią wody. Szlamy są paroprzepuszczalne, dzięki czemu nie dochodzi do skraplania się wody. Wykazują również niezłą elastyczność. Nadają się do przygotowywania izolacji bezspoinowej – przeciwwilgociowej oraz przeciwwodnej zarówno w przypadku fundamentów, jak i posadzek. Co ważne, nadają się do wszystkich podłoży od betonu przez surowe mury z cegły ceramicznej.

Jak układa się hydroizolacje mineralne?

Masy do wykonywania hydroizolacji można układać na każdym podłożu, które jest nośne i suche. Nanosi się je tak samo, jak wszystkie inne rodzaje zapraw metalową pacą lub przy większych powierzchniach agregatem. Odbywa się to zwykle w technice mokre na mokre, gdzie pierwsza warstwa jest stosunkowo cienka, lecz musi być dobrze złączona z podłożem. Zaletą hydroizolacji mineralnych jest łatwiejsza aplikacja niż w przypadku folii w płynie czy membran hydroizolacyjnych, a także to, iż z powodzeniem można ich używać na powierzchniach o nieregularnych kształtach i nierównych. Należy jednak pamiętać, by przy przejściach przez przegrody różnych instalacji korzystać z odpowiednich kołnierzy uszczelniających, co pozwoli wyeliminować ewentualne pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne po zaschnięciu.