mask

Jak prawidłowo mieszać dwuskładnikową hydroizolację mineralną?

Ochrona elementów nośnych budynku mających kontakt z podłożem lub wodami powierzchniowymi czy opadowymi wymaga zastosowania odpowiedniej izolacji przeciwwodnej albo przeciwwilgociowej. Jest to konieczne z uwagi na możliwość przesiąkania i podciągania kapilarnego wody, która powoduje wychładzanie budynku, niszczy strukturę materiałów budowlanych, a także sprzyja rozwojowi grzybów i pleśni. Wśród materiałów, które są używane w tym celu, szczególną popularnością cieszy się hydroizolacja mineralna. Przekonajmy się, czym jest i sprawdźmy, jak należy ją przygotowywać.

Czym są hydroizolacje mineralne?

Dwuskładnikowa hydroizolacja mineralna nazywana szlamem mineralnym składa się ze spoiwa cementowego pochodzącego z cementu portlandzkiego szarego lub białego, a także kruszywa o bardzo małym uziarnieniu oraz włókien polimerowych i kilku dodatków syntetycznych, w tym żywic wraz z substancjami hydrofobowymi. Powłoki uszczelniające uzyskiwane ze szlamu mineralnego powstają dzięki wypełnianiu porów uszczelnianej powierzchni i zablokowaniu możliwości przenikania przez nią wody. Ze szlamów korzysta się przy fundamentach, odpływach liniowych, tarasach, basenach czy zbiornikach.

Jak przygotować szlam uszczelniający?

Odpowiednie sporządzenie hydroizolacji mineralnej wymaga nadania mieszance właściwej konsystencji przez dokładne wymieszanie jej składników. Szlam uszczelniający uzyskuje się przez zmieszanie składnika suchego i płynnego tak, by nie doszło do powstania grudek. W tym celu proszek wsypuje się do płynu, jednocześnie korzystając z mieszadła wolnoobrotowego, uważając, by jej zbytnio nie napowietrzyć. Czas mieszania wynosi kilka minut, a proces należy powtórzyć po wstępnej aktywacji składników, co ma miejsce po paru minutach zależnie od stosowanego preparatu.