mask

Jak najlepiej zaizolować fundamenty?

Fundamenty są elementem budynku, który przenosi na podłoże wynikające z jego masy obciążenia, a jednocześnie powinien tak rozkładać wywierany przez obiekt nacisk, by zapobiegać jego osiadaniu. Bezpośredni kontakt z podłożem w przypadku materiałów porowatych oznacza jednak niebezpieczeństwo, że dojedzie do przesiąkania wód gruntowych lub powierzchniowych, a także zjawiska podciągania kapilarnego, co może doprowadzić do zawilgocenia konstrukcji, a także sprawić, że ulegnie ona osłabieniu. Sposobem na przeciwdziałanie takim zjawiskom jest wykonanie odpowiedniej izolacji przeciwwodnej bądź przeciwwilgociowej zależnie od panujących w danym miejscu warunków. Niezbędne do tego materiały można znaleźć w dobrej hurtowni budowlanej. W Białymstoku będzie to firma Log-Bud. Przekonajmy się, z czego można skorzystać.

Z czego wykonać izolację fundamentów?

Przygotowując izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną można zdecydować się na różne rozwiązania. Popularne jest stosowanie membran z tworzywa sztucznego, które są układane z wykorzystaniem folii kubełkowej, będącej zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi, a zarazem rodzajem drenażu. Alternatywą będzie wykonanie bezspoinowej powłoki z mas bitumicznych lub polimerowo-bitumicznych. Są one układane z użyciem preparatów jedno- albo dwuskładnikowych KBM lub PMBC, nakładanych w odpowiedniej liczbie warstw. Warto pamiętać, że rodzaj zabezpieczenia i charakterystyka preparatu musi być dopasowana do budowy hydrogeologicznej podłoża i występującego zagrożenia wysokim poziomem wód gruntowych.

Co poza hydroizolacją?

Ściany fundamentowe wymagają nie tylko zastosowania izolacji przeciwwodnych, ale także ochrony przed wychładzaniem. Wśród popularnych rozwiązań jest zarówno stosowanie zamkniętokomórkowej pianki poliuretanowej o wysokiej odporności mechanicznej i wytrzymałości na działanie wody, jak i korzystanie z klasycznego styropianu w pełni odpornego na działanie wody.