mask

Jak impregnować posadzki?

Prowadzenie prac budowlanych, a zwłaszcza wykończeniowych oznacza konieczność korzystania z wielu materiałów o różnych właściwościach. Szczególnie bogaty jest wybór środków zaliczanych do chemii budowlanej. W Białymstoku są one dostępne w hurtowni LOGBUD. Jednymi z preparatów, które mogą okazać się bardzo przydatne dla poprawy własności użytkowych wznoszonego obiektu, będą impregnaty do posadzek. Przekonajmy się, czemu służą i jakie są ich rodzaje.

Dlaczego impregnacja posadzek będzie potrzebna?

Większość posadzek jest wykonywana z betonu. Materiał ten, będący połączeniem kruszywa o odpowiednim uziarnieniu z cementem oraz wodą niezbędną w procesie hydratacji, wykazuje znakomitą odporność na ściskanie, przez co może być używany do przygotowania wszystkich elementów konstrukcyjnych przenoszących duże obciążenia mechaniczne. Niestety jednocześnie bywa on znacznie mniej odporny na ścieranie, a z racji porowatości różne ciecze mogą stosunkowo łatwo wnikać w jego strukturę, co prowadzi do zawilgocenia, a także sprzyja zabrudzeniem. Sposobem na poprawę własności użytkowych posadzki betonowej będzie zastosowanie dobrego impregnatu. Będzie to ważne, bo posadzka jest zwykle bardzo intensywnie eksploatowana.

Z jakich impregnatów do betonu korzysta się najczęściej?

Najpopularniejsze rodzaje impregnatów do betonu to środki penetrujące zawierające związki przenikające w głąb, a następnie działające hydrofobizująco, a więc odpychając cząsteczki wody. Korzysta się również z materiałów pozwalających na wykonanie na powierzchni powłoki ochronnej, która – zależnie od charakterystyki impregnatu – może zmniejszać ryzyko powstania zabrudzeń, zwiększać odporność na zarysowanie, ograniczać pylenie, a także wzmacniać odporność na ścieranie czy nadawać atrakcyjniejszy wygląd.